Hindi Devotional Songs and Stories

This blog is all about our culture and heritage

Wednesday, March 10, 2010

Bhakta Ramadasu Keerthanalu: Ee teeruga nanu daya choochedavo -- ఏ తీరుగ నను దయ చూచెదవో video and lyrics in Telugu

ఏ తీరుగ నను దయ చూచెదవో, ఇన వంశోత్తమ రామా..
నా తరమా భవ సాగరమీదను, నళిన దళేక్షణ రామా

శ్రీ రఘు నందన సీతా రమణా, శ్రితజన పోషక రామా..
కారుణ్యాలయ భక్త వరద నిను, కన్నది కానుపు రామా

క్రూరకర్మములు నేరక చేసితి, నేరములెంచకు రామా..
దారిద్ర్యము పరిహారము సేయవే, దైవ శిఖామణి రామా

వాసవ నుత రామదాస పోషక వందన మయోధ్య రామా..
భాసుర వర సద్గుణములు కల్గిన భద్రాద్రీశ్వర రామా

Ee teeruga nanu daya choochedavo Video

Bhakta Ramadasu Keerthanalu: Paluke bangaramaayenaa video and lyrics in telugu

పలుకే బంగారమాయెనా,
కోదండపాణి పలుకే బంగారమాయెనా

పలుకే బంగారమాయె పిలచినా పలుకవేమి
కలలో నీ నామస్మరణ మరువ చక్కని తండ్రీ

ఎంత వేడినగాని సుంతైన దయరాదు
పంతము సేయ నేనెంతటివాడను తండ్రీ

ఇరవుగ ఇసుకలోన పొరలిన ఉడుత భక్తికి
కరుణించి బ్రోచితివని నెర నమ్మితిని తండ్రీ

రాతి నాతిగ చేసి భూ తలమున
ప్రఖ్యాతి చెందితివని ప్రీతితో నమ్మితి తండ్రీ

శరణాగతత్రాణ బిరుదాంకితుడవుకాదా
కరుణించు భద్రాచల వరరామదాస పోష

Paluke Bangaramaayenaa

Bhakta Ramadasu Keerthanalu: Ikshvaku kula tilaka -- ఇక్ష్వాకు కులతిలక

ఇక్ష్వాకు కులతిలక ఇకనైన పలుకవే రామచంద్ర
నన్ను రక్షింప కున్నను రక్షకు లెవరింక రామచంద్ర

చుట్టు ప్రాకారములు సొంపుతో కట్టిస్తి రామచంద్ర
ఆ ప్రాకారముకు బట్టె పదివేల వరహాలు రామచంద్ర

భరతునకు చేయిస్తి పచ్చల పతకము రామచంద్ర
ఆ పతకమునకు పట్టె పదివేల వరహాలు రామచంద్ర

శత్రుఘ్నునకు చేయిస్తి బంగారు మొలతాడు రామచంద్ర
ఆ మొల త్రాటికి పట్టె మొహరీలు పదివేలు రామచంద్ర

లక్ష్మణునకు చేయిస్తి ముత్యాల పతకము రామచంద్ర
ఆ పతకమునకు పట్టె పదివేల వరహాలు రామచంద్ర

సీతమ్మకు చేయిస్తి చింతాకు పతకము రామచంద్ర
ఆ పతకమునకు పట్టె పదివేల వరహాలు రామచంద్ర

కలికి తురాయి నీకు మెలుకువగ చేయిస్తి రామచంద్ర
నీవు కులుకుచు తిరిగేవు ఎవరబ్బ సొమ్మని రామచంద్ర

నీ తండ్రి దశరథ మహరాజు పెట్టెనా రామచంద్ర
లేక నీ మామ జనక మహరాజు పంపెనా రామచంద్ర

అబ్బ తిట్టితినని ఆయాస పడవద్దు రామచంద్ర
ఈ దెబ్బల కోర్వక అబ్బ తిట్టితినయ్య రామచంద్ర

భక్తులందరిని పరిపాలించెడి శ్రీ రామచంద్ర
నీవు క్షేమముగ శ్రీ రామదాసుని యేలుము రామచంద్ర

Jai Santoshi Mata Aarti Video Song and Lyrics

Jai Santoshi Mata Lyrics - Santhoshi Maa Aarti Lyrics

Jai Santoshi Mata, Maiya Jay Santoshi Mata,
Apane Sevak Jan Ko,Sukh Sampati Data.
Jai Santoshi Mata

Sundar Chir Sunahari Ma Dharan Kinho,
Hira Panna Damake,Tan Shringar Linho.
Jai Santoshi Mata

Geru Laal Chata Chavi,Badan Kamal Sohe,
Mand Hansat Karunamayi Tribhuvan Jan Mohe.
Jai Santoshi Mata

Svarn Sinhasan Baithi,Chanvar Dhure Pyare ,
Dhup,Dip,Madhumeva,Bhog Dhare Nyare.
Jai Santoshi Mata

Gud Aur Chana Paramapriy,Tame Santosh Kiyo.
Santoshi Kahalai,Bhaktan Vaibhav Diyo.
Jai Santoshi Mata

Shukravar Priy Manat,Aj Divas Sohi .
Bhakt Mandali Chai,Katha Sunat Mohi.
Jai Santoshi Mata

Vinay Jagamag Jyoti, Mangal Dhvani Chai .
Vinay Kare Ham Baalak, Charanan Sir Nai.
Jai Santoshi Mata

Bhakti Bhavamay Puja, Angikrut Kijai .
Jo Man Base Hamare,Ichha Fal Dijai.
Jai Santoshi Mata

Dukhi, Daridri, Rogi, Sankatamukt Kie,
Bahu Dhan-Dhany Bhare Ghar, Sukh Saubhagy Diye.
Jai Santoshi Mata

Dhyan Dharyo Jis Jan Ne, Manavanchit Fal Payo.
Puja Katha Shravan Kar, Ghar Aanand Ayo.
Jai Santoshi Mata

Sharan Gahe Ki Lajja, Rakhiyo Jagadambe,
Sankat Tu Hi Nivare, Dayamayi Ambe.
Jai Santoshi Mata

Santoshi Ma Ki Arati Jo Koi Nar Gaave,
Riddhi-Siddhi Sukh Sampati, Ji Bharakar Pave.
Jai Santoshi Mata...


Jai Santoshi Mata Aarti Video Song


Kanda Shasti Kavasam Lyrics

Skanda Sasthi Kavacham or Kanda Shasti Kavasam is a highly revered Hindu devotional song dedicated to Lord Muruga (Subramanya or Shanmugha). Skanda Shasti Kavasam is composed by Devaraya Swamigal and by chanting this prayer, a devotee is asking Vel Muruga to protect him from all the sufferings and shower His grace.
Regular chanting of Skanda Sasthi Kavacha is believed to resolve all problems and bring prosperity in life. During Skanda Shashti, Lord Muruga devotees observe Skanda Sasti Vratam and chant this beautiful Kavacha Stotra addressed to Lord Muruga (Kartikeya or Skanda).


Skanda Sashti Kavasam Lyrics - A Prayer to Vel MurugaKural Venpa

Thuthiporkku Val Vinai Pom,

Thunbam Pom,

Nenjil Pathiporkku Selvam Palithu Kadithongum

Nishtayum Kaikoodum

Nimalar Arul Kanthar Sashti Kavacham Thanai

Kaappu

Amarar Idar Theera Amaram Purintha

Kumaranadi Nenjeh Kuri.


Kavacham / Kavasam

Sashtiyai Nokka Saravana Bavanaar

Sishtarukku Uthavum Sengkathir Velon

Paatham Irandil Panmani Sathangai

Geetham Paada Kinkini Yaada

Maiya Nadam Seiyum Mayil Vahananaar (5)Kaiyil Velaalenai Kakkavendru Vandhu

Vara Vara Velaayudhanar Varuga

Varuga Varuga Mayilon Varuga

Indhiran Mudhalaa Yendisai Potra

Mandhira Vadivel Varuga Varuga (10)Kaiyil Velaal Yenaik Kaakka Vendr Uvanthu

Varavara Velah Yuthanaar Varuha

Varuha Varuha Mayilon Varuha

Inthiran Mudhalaa Yendisai Potra

Manthira Vadivel Varuha Varuha (15)Vaasavan Maruhaa Varuha Varuha

Nesak Kuramahal Ninaivon Varuha

Aarumuham Padaitha Aiyaa Varuha

Neeridum Velavan Nitham Varuha

Sirahiri Velavan Seekkiram Varuha (20)Saravana Bavanaar Saduthiyil Varuha

Rahana Bavasa Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra

Rihana Bavasa Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri

Vinabava Sarahana Veeraa Namo Nama

Nibava Sarahana Nira Nira Nirena (25)

Vasara Hanabava Varuha Varuha

Asurar Kudi Kedutha Aiyaa Varuha

Yennai Yaalum Ilaiyon Kaiyil

Pannirendu Aayutham Paasaan Gusamum

Parantha Vizhihal Pannirandu Ilanga (30)Virainthu Yenaik Kaakka Velon Varuha

Aiyum Kiliyum Adaivudan Sauvum

Uyyoli Sauvum Uyiraiyum Kiliyum

Kiliyum Sauvum Kilaroli Yaiyum

Nilai Petrenmun Nithamum Olirum (35)Shanmuhan Neeyum Thaniyoli Yovvum

Kundaliyaam Siva Guhan Thinam Varuha

Aaru Muhamum Animudi Aarum

Neeridu Netriyum Neenda Puruvamum

Panniru Kannum Pavalach Chevvaayum (40)Nanneri Netriyil Navamanich Chuttiyum

Eeraaru Seviyil Ilahu Kundalamum

Aariru Thinpuyathu Azhahiya Maarbil

Palboo Shanamum Pathakkamum Tharithu

Nanmanipoonda Navarathna Maalaiyum (45)Muppuri Noolum Muthani Maarbum

Sepppazhahudaiya Thiruvayir Unthiyum

Thuvanda Marungil Sudaroli Pattum

Navarathnam Pathitha Nartchee RaavumThiruvadi Yathanil Silamboli Muzhanga

Seha Gana Seha Gana Seha Gana Segana

Moga Moga Moga Moga Moga Moga Mogana

Naha Naha Naha Naha Naha Naha Nahena

Digu Kuna Digu Digu Digu Kuna Diguna (55)Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra

Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri Ri

Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du

Dagu Dagu Digu Digu Dangu Dingugu

Vinthu Vinthu Mayilon Vinthu (60)Munthu Munthu Muruhavel Munthu

Yenthanai Yaalum Yehraha Selva

Mainthan Vehndum Varamahizhnth Thuthavum

Laalaa Laalaa Laalaa Vehshamum

Leelaa Leelaa Leelaa Vinothanendru (65)Unthiru Vadiyai Uruthi Yendrennum

Yen Thalai Vaithun Yinaiyadi Kaaka

Yennuyirk Uyiraam Iraivan Kaaka

Panniru Vizhiyaal Baalanaik Kaaka

Adiyen Vathanam Azhahuvel Kaaka (70)Podipunai Netriyaip Punithavel Kaaka

Kathirvel Irandu Kanninaik Kaaka

Vithisevi Irandum Velavar Kaaka

Naasihal Irandum Nalvel Kaaka

Pesiya Vaaythanai Peruvel Kaaka (75)Muppathirupal Munaivel Kaaka

Seppiya Naavai Sevvel Kaaka

Kannam Irandum Kathirvel Kaaka

Yennilang Kazhuthai Iniyavel Kaaka

Maarbai Irathna Vadivel Kaaka (80)Serila Mulaimaar Thiruvel Kaaka

Vadivel Iruthol Valamberak Kaaka

Pidarihal Irandum Peruvel Kaaka

Azhahudan Muthuhai Arulvel Kaaka

Pazhu Pathinaarum Paruvel Kaaka (85)Vetrivel Vayitrai Vilangave Kaaka

Sitridai Azhahura Sevvel Kaaka

Naanaam Kayitrai Nalvel Kaaka

Aan Penn Kurihalai Ayilvel Kaaka

Pittam Irandum Peruvel Kaaka (90)Vattak Kuthathai Valvel Kaaka

Panai Thodai Irandum Paruvel Kaaka

Kanaikaal Muzhanthaal Kathirvel Kaaka

Aiviral Adiyinai Arulvel Kaaka

Kaihal Irandum Karunaivel Kaaka (95)Munkai Irandum Muranvel Kaaka

Pinkai Irandum Pinnaval Irukka

Naavil Sarasvathi Natrunai Yaaha

Naabik Kamalam Nalvel Kakka

Muppaal Naadiyai Munaivel Kaaka (100)Yeppozhuthum Yenai Yethirvel Kaaka

Adiyen Vasanam Asaivula Neram

Kaduhave Vanthu Kanahavel Kaaka

Varum Pahal Thannil Vachravel Kaaka

Arai Irul Thannil Anaiyavel Kaaka (105)Yemathil Saamathil Yethirvel Kaaka

Thaamatham Neeki Chathurvel Kaaka

Kaaka Kaaka Kanahavel Kaaka

Noaka Noaka Nodiyil Noaka

Thaakka Thaakka Thadaiyara Thaakka (110)Paarka Paarka Paavam Podipada

Billi Soonyam Perumpahai Ahala

Valla Bootham Valaashtihap Peihal

Allal Paduthum Adangaa Muniyum

Pillaihal Thinnum Puzhakadai Muniyum (115)

Kollivaayp Peihalum Kuralaip Peihalum

Penkalai Thodarum Bramaraa Chatharum

Adiyanaik Kandaal Alari Kalangida.Irisi Kaatteri Ithunba Senaiyum

Yellilum Iruttilum Yethirpadum Mannarum (120)

Kana Pusai Kollum Kaaliyodu Anaivarum

Vittaan Gaararum Migu Pala Peihalum

Thandiyak Kaararum Sandaalar Halum

Yen Peyar Sollavum Idi Vizhunthodida.Aanai Adiyinil Arum Paavaihalum (125)

Poonai Mayirum Pillaihal Enpum

Nahamum Mayirum Neenmudi Mandaiyum

Paavaihal Udane Pala Kalasathudan

Manaiyil Puthaitha Vanjanai Thanaiyum

Ottiya Paavaiyum Ottiya Serukkum (130)

Kaasum Panamum Kaavudan Sorum

Othu Manjanamum Oruvazhi Pokum

Adiyanaik Kandaal Alainthu Kulainthida

Maatran Vanjahar Vanthu Vanangida

Kaala Thoothaal Yenai Kandaal Kalangida (135)Anji Nadungida Arandu Purandida

Vaay Vittalari Mathi Kettoda

Padiyinil Mutta Paasak Kayitraal

Kattudan Angam Katharida Kattu

Katti Uruttu Kaal Kai Muriya (140)Kattu Kattu Katharida Kattu

Muttu Muttu Muzhihal Pithungida

Sekku Sekku Sethil Sethilaaha

Sokku Sokku Soorpahai Sokku

Kuthu Kuthu Koorvadi Velaal (145)

Patru Patru Pahalavan Thanaleri

Thanaleri Thanaleri Thanalathuvaaha

Viduvidu Velai Verundathu Oda.Puliyum Nariyum Punnari Naayum

Yeliyum Karadiyum Inithodarnthu Oda (150)

Thelum Paambum Seyyaan Pooraan

Kadivida Vishangal Kadithuyar Angam

Yeriya Vishangal Yelithudan IrangaPolippum Sulukkum Oruthalai Noyum

Vaatham Sayithiyam Valippu Pitham (155)

Soolai Sayam Kunmam Sokku Sirangu

Kudaichal Silanthi Kudalvip Purithi

Pakka Pilavai Padarthodai Vaazhai

Kaduvan Paduvan Kaithaal Silanthi

Parkuthu Aranai Paru Arai Yaakkum (160)

Yellap Piniyum Yendranaik Kandaal

Nillaa Thoda Nee Yenak Arulvaay

Puliyum Nariyum Punnari Naayum

Yeliyum Karadiyum Inithodarnthu Oda (165)Eerezhula Hamum Yenak Uravaaha

Aanum Pennum Anaivarum Yenakkaa

Mannaal Arasarum Mahizhnthura Vaahavum (170)Unnai Thuthikka Un Thirunaamam

Saravana Bavane Sailoli Bavanee

Thirupura Bavane Thigazholi Bavane

Paripura Bavane Pavamozhi Bavane

Arithiru Maruhaa Amaraa Pathiyai (175)

Kaathu Thevarkal Kadum Sirai Viduthaay

Kanthaa Guhane Kathir Velavane

Kaarthihai Mainthaa Kadambaa Kadambanai

Idumbanai Yendra Iniyavel MuruhaaThanihaa Salane Sangaran Puthalvaa (180)

Katirkaa Mathurai Kathirvel Muruhaa

Pazhani Pathivaazh Baala Kumaaraa

Aavinan Kudivaazh Azhahiya Vela

Senthil Maamalai Yuryum Sengalva Raayaa

Samaraa Purivaazh Shanmuha Tharase (185)Kaarar Kuzhalaal Kalaimahal Nandraay

Yennaa Irukka Yaan Unai Paada

Yenai Thodarnthu Irukkum Yenthai Muruhanai

Padinen Aadinen Paravasa Maaha

Aadinen Naadinen Aavinan Poothiyey (190)Nesamudan Yaan Netriyil Aniya

Paasa Vinaihal Patrathu Neengi

Unpatham Perave Unnarulaaha

Anbudan Rakshi Annamum Sonnamum

Metha Methaaha Velaayu Thanaar (195)

Sithi Petradiyen Sirappudan Vazhga.Vaazhga Vaazhga Mayilon Vaazhga

Vaazhga Vaazhga Vadivel Vaazhga

Vaazhga Vaazhga Malai Guru Vaazhga

Vaazhga Vaazhga Malai Kura Mahaludan (200)

Vaazhga Vaazhga Vaarana Thuvasam

Vaazhga Vaazhga Yen Varumaihal NeengaYethanai Kuraihal Yethanai Pizhaihal

Yethanai Adiyen Yethanai Seiyinum

Petravan Neeguru Poruppathu Unkadan (205)

Petraval Kuramahal Petravalaame

Pillai Yendranbaay Piriya Malithu

Mainthan Yenmeethu Unmanam Mahizhntharuli

Thanjam Yendradiyaar Thazhaithida Arulsey

Kanthar Sashti Kavasam Virumbiya (200)Baalan Theva Raayan Paharn Thathai

Kaalaiyil Maalaiyil Karuthudan Naalum

Aasaa Rathudan Angam Thulakki

Nesamudan Oru Ninaivathu Vaahi

Kanthar Sashti Kavasam Ithanai (210)

Sindhai Kalangaathu Thiyaani Pavarhal

Orunaal Muppathaa Ruru Kondu

Othiyeh Jebithu Uhanthu Neeraniya

Ashta Thikkullor Adangalum Vasamaay

Thisai Mannar Yenmar Seyalathu (Sernthangu) Arulvar (215)Maatrala Rellaam Vanthu Vananguvar

Navakol Mahizhnthu Nanmai Alithidum

Navamatha Nenavum Nallezhil Peruvar

Enthanaalum Eerettaay Vaazhvar

Kantharkai Velaam Kavasa Thadiyai (220)Vazhiyaay Kaana Meiyaay Vilangum

Vizhiyaal Kaana Verundidum Peigal

Pollathavarai Podi Podi Yaakkum

Nallor Ninaivil Nadanam Puriyum

Sarva Sathuru Sankaa Rathadi (225)Arintha Yenathullaam Ashta Letchmihalil

Veera Letchmikku Virun Thunavaaha

Soora Bathmaavaith Thunithagai Yathanaal

Iruba Thezhvarkku Uvan Thamuthalitha

Gurubaran Pazhani Kundrinil Irukkum (230)

Chinna Kuzhanthai Sevadi PotriYenai Thadu Thaatkola Yendrana Thullum

Meviya Vadivurum Velava Potri

Thevargal Senaa Pathiye Potri

Kuramahal Manamahizh Kove Potri (235)Thiramihu Thivya Thehaa Potri

Idumbaa Yuthane Idumbaa Potri

Kadambaa Potri Kanthaa Potri

Vetchi Punaiyum Veleh Potri

Uyargiri Kanaha Sabaikor Arase (240)Mayilnada Miduvoy Malaradi Saranam

Saranam Saranam Saravanabava Om

Saranam Saranam Shanmuhaa Saranam

Saranam Saranam Shanmuhaa Saranam (244)

Aditya Hrudayam Lyrics

Thatho yudha parisrantham samare chinthaya sthitham,

Ravanam chagratho drushtwa yudhaya samupasthitham. 1

Daivathischa samagamya drushtu mabhya gatho ranam,
Upagamyabraveed ramam Agasthyo Bhagawan rishi. 2

Rama rama maha baho srunu guhyam sanathanam,
Yena sarvaanareen vatsa samare vijayishyasi. 3

Adithya hrudayam punyam, sarva sathru vinasanam,
Jayavaham japen nithyam akshayyam paramam shubham. 4

Sarva mangala mangalyam, sarva papa pranasanam,
Chinthasoka prasamanam, ayur vardhanamuthamam. 5

Rasmi mantham samudhyantham devasura namaskrutham,
Poojayaswa vivaswantham bhaskaram bhuvaneshwaram. 6

Sarva devathmako hyesha tejaswai rasmi bhavana,
Esha devasura ganan lokan pathi gabasthibhi. 7

Esha brahma cha Vishnuscha Shiva skanda prajapathi,
Mahendro, dhandha kalo yama somo hyapam pathi. 8

Pitharo vasava sadhya hyaswinou marutho, manu,
Vayur vahni praja prana ruthu hartha prabhakara. 9

Adithya savitha soorya khaga poosha gabasthiman,
Suvarna sadrusa bhanu, hiranya retha divakara. 10

Haridaswa sahasrarchi saptha sapthir mareechiman,
Thimironmadhana shambhu thwashtwa marthanda amsuman. 11

Hiranya garbha shisira thapano bhaskaro ravi,
Agni garbha adithe puthra sanka shisira nasana. 12

Vyomanadha sthamobhedi rig yajur sama paraga,
Ghana vrushtirapam mithro vindhya veedhi plavangama. 13

Aathapee mandali mruthyu pingala sarva thapana,
Kavir viswo maha thejaa raktha sarvodbhava. 14

Nakshtra gruha tharanam adhipo, viswa bhaavana,
Thejasam aphi thejaswi dwadasathman namosththe. 15

Nama poorvaya giraye, paschimaya draye nama,
Jyothirgananam pathaye dhinadhipathaye nama. 16

Jayaya jaya bhadraya haryaswaya namo nama,
Namo nama sahasramso Adithyaya namo nama. 17

Nama ugraya veeraya sarangaya namo nama,
Nama padma prabhodaya, marthandaya namo nama. 18

Brhamesanachuthesaya sooryadhithya varchase,
Bhaswathe sarva bhakshaya roudraya vapushe nama 19

Thmognaya himagnaya sathrugnaya amithathmane,
Kruthagnagnaya devaya jyothisham pathaye nama. 20

Taptha chamikarabhaya vahnaye viswa karmane,
Namasthomabhinignaya ruchaye loka sakshine. 21

Naasa yatyesha vai bhootham tadeva srujathi prabha,
Payathyesha thapathyesha varshatyesha gabhasthibhi. 22

Yesha suptheshu jagarthi bhootheshu parinishtitha,
Yesha evagnihothram cha phalam chaivagnihothrinam. 23.

Vedascha kradavaschaiva krathoonam phalameva cha,
Yani kruthyani lokeshu sarva yesha ravi prabhu. 24

Yena mapathsu kruchreshu kanthareshu bhayeshu cha,
Keerthayan Purusha kaschin aavaseedhathi raghava. 25

Poojaswaikegro deva devam jagat pathim,
Ethath trigunitham japthwa yudeshu vijayishyasi. 26

Asmin kshane maha baaho ravanam thwam vadhishyasi,
Evamukthwaa agasthyo jagam yada gatham. 27

Edath sruthwa maha theja nashta shoka abhavath thada,
Dharayamasa supreetho raghava prayathathmavaan. 28

Adhithya prekshya japthwa thu param harsha mavapthavan,
Thrirachamya suchir bhoothwa dhanuradhaaya veeryavaan. 29

Ravanam preshya hrushtathma yudhaya samupagamath,
Sarva yathnena mahatha vadhe thasya drutho bhavath. 30

Adharavira vadha nireekshya ramam,
Mudhithamana paramam prahrushyamana,
Nisicharapathi samkshyam vidhithwa,
Sura gana Madhya gatho vachasthwarethi. 31

Mahishasura Mardini Stotram Lyrics

Ayi giri nandini, nandhitha medhini,
Viswa vinodhini nandanuthe,
Girivara vindhya sirodhi nivasini,
Vishnu Vilasini Jishnu nuthe,
Bhagawathi hey sithi kanda kudumbini,
Bhoori kudumbini bhoori kruthe,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini,
Ramya kapardini, shaila Suthe. 1

Suravara varshini, durdara darshini,
Durmukhamarshani, harsha rathe,
Tribhuvana poshini, Sankara thoshini,
Kilbisisha moshini, ghosha rathe,
Danuja niroshini, Dithisutha roshini,
Durmatha soshini, Sindhu suthe,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,
Ramya kapardini, shaila Suthe. 2

Ayi Jagadambha Madambha , Kadambha,
Vana priya vasini, Hasarathe,
Shikhari siromani, thunga Himalaya,
Srunga nijalaya, madhyagathe,
Madhu Madure, Mdhukaitabha banjini,
Kaitabha banjini, rasa rathe,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,
Ramya kapardini, shaila Suthe. 3

Ayi satha kanda, vikanditha runda,
Vithunditha shunda, Gajathipathe,
Ripu Gaja ganda , Vidhaarana chanda,
Paraakrama shunda, mrugathipathe,
Nija bhuja danda nipaathitha khanda,
Vipaathitha munda, bhatathipathe,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,
Ramya kapardini, shaila Suthe. 4

Ayi rana durmathaShathru vadhothitha,
Durdhara nirjjara, shakthi bruthe,
Chathura vicharadureena maha shiva,
Duthatkrutha pramadhipathe,
Duritha Dureeha, dhurasaya durmathi,
Dhanava dhutha kruithaanthamathe,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,
Ramya kapardini, shaila Suthe. 5

Ayi saranagatha vairi vadhuvara,
Veera varaa bhaya dhayakare,
Tribhuvana masthaka soola virodhi,
Sirodhi krithamala shoolakare,
Dimidmi thaamara dundubinadha mahaa
Mukharikruthatigmakare,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,
Ramya kapardini, shaila Suthe. 6

Ayi nija huum kruthimathra niraakrutha,
Dhoomra vilochana Dhoomra sathe,
Samara vishoshitha sonitha bheeja,
Samudhbhava sonitha bheejalathe,
Shiva shiva shumbha nishumbhamaha hava,
Tarpitha bhootha pisacha rathe,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,
Ramya kapardini, shaila Suthe. 7

Dhanu ranushanga rana kshana sanga,
Parisphuradanga natath katake,
Kanaka pishanga brushathka nishanga,
Rasadbhata shrunga hatavatuke,
Kritha chaturanga bala kshithirangakadath ,
Bahuranga ratadhpatuke,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,
Ramya kapardini, shaila Suthe. 8

Jaya Jaya hey japya jayejaya shabda ,
Parastuti tatpara vishvanute ,
Bhana Bhanabhinjimi bhingrutha noopura,
Sinjitha mohitha bhootha pathe,
Nadintha nataartha nadi nada nayaka,
Naditha natya sugaanarathe,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,
Ramya kapardini, shaila Suthe. 9

Ayi sumana sumana,
Sumana sumanohara kanthiyuthe,
Sritha rajani rajani rajani,
Rajaneekaravakthra vruthe,
Sunayana vibhramarabhrama,
Bhramarabrahmaradhipadhe,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,
Ramya kapardini, shaila Suthe. 10

Sahitha maha hava mallama hallika,
Mallitharallaka mallarathe,
Virachithavallika pallika mallika billika ,
Bhillika varga Vruthe,
Sithakruthapulli samulla sitharuna,
Thallaja pallava sallalithe,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,
Ramya kapardini, shaila Suthe. 11

Avirala ganda kalatha mada medura,
Matha matanga rajapathe,
Tribhuvana bhooshana bhootha kalanidhi,
Roopa payonidhi raja suthe,
Ayi suda thijjana lalasa manasa ,
Mohana manmatha raja suthe,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,
Ramya kapardini, shaila Suthe. 12

Kamala dalaamala komala kanthi,
Kala kalithaamala bala lathe,
Sakala vilasa Kala nilayakrama,
Keli chalathkala hamsa kule,
Alikula sankula kuvalaya mandala ,
Mauli miladh bhakulalikule,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,
Ramya kapardini, shaila Suthe. 13

Kara murali rava veejitha koojitha,
Lajjitha kokila manjumathe,
Militha pulinda manohara kunchitha,
Ranchitha shaila nikunjakathe,
Nija guna bhootha maha sabari gana,
Sathguna sambrutha kelithale,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,
Ramya kapardini, shaila Suthe. 14

Kati thata peetha dukoola vichithra,
Mayuka thiraskrutha Chandra ruche,
Pranatha suraasura mouli mani sphura ,
Damsula sannka Chandra ruche,
Jitha kanakachala maulipadorjitha,
Nirbhara kunjara kumbhakuche,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,
Ramya kapardini, shaila Suthe. 15

Vijitha sahasra karaika sahasrakaraika,
Sarakaraika nuthe,
Krutha sutha tharaka sangaratharaka,
Sangaratharaka soonu suthe,
Suratha Samadhi samana Samadhi,
Samadhi Samadhi sujatharathe,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,
Ramya kapardini, shaila Suthe. 16

Padakamalam karuna nilaye varivasyathi,
yo anudhinam sa shive,
Ayi kamale kamala nilaye kamala nilaya
Sa katham na bhaveth,
Thava padameva param ithi
Anusheelayatho mama kim na shive,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,
Ramya kapardini, shaila Suthe. 17

Kanakala sathkala sindhu jalairanu
Sinjinuthe guna ranga bhuvam,
Bhajathi sa kim na Shachi kucha kumbha
Thati pari rambha sukhanubhavam,
Thava charanam saranam kara vani
Nataamaravaaninivasi shivam,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,
Ramya kapardini, shaila Suthe. 18

Thava Vimalendu kulam vadnedumalam
Sakalayananu kulayathe,
Kimu puruhootha pureendu mukhi
Sumukhibhee rasou vimukhi kriyathe,
Mama thu matham shivanama dhane
Bhavathi krupaya kimu na kriyathe,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,
Ramya kapardini, shaila Suthe. 19

Ayi mai deena dayalu thaya krupayaiva
Thvaya bhavthavyam ume,
Ayi jagatho janani kripayaa asi
thatha anumithasi rathe
Na yaduchitham atra bhavathvya rari kurutha,
durutha pamapakarute
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini ,
Ramya kapardini, shaila Suthe. 20